28/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. května 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1957 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU