25/1953 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 1. května 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 14. dubna 1953

 

o přesunu působnosti v některých věcech

důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):

 

§ 1.

 

(1) Okresní národní výbory vykonávají

 

a)   působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech dávek důchodového zabezpečení,

b)   ostatní působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů jejich rodin, jakož i osob dobrovolně pokračujících v národním důchodovém pojištění.

. . .

Zavřít
MENU