24/1953 Sb.Vládní nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 58/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

24.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 7. dubna 1953

 

o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu:

 

§ 1.

 

Zřizuje se institut tělesné výchovy a sportu v Praze (dále jen "institut"); institut je vysokou školou.

 

§ 2.

 

V čele institutu je rektor a rada institutu. Pro správu institutu se zřizuje rektorský úřad (rektorát).

 

§ 3.

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

. . .

Zavřít
MENU