20/1953 Sb.Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 30. března 1953 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 20. března 1953 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

20.

 

Nařízení ministra vnitra

 

ze dne 20. března 1953

 

o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15.

 

 

Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministry spravedlnosti a financí podle § 2 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:

 

Čl. I.

 

Hranice městských obvodů Praha 14 a Praha 15, stanovené vládním nařízením č. 79/1949 Sb., o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy, mění se v podrobnostech takto:

 

Z městského obvodu Praha 15 se převádí do obvodu Praha 14 území, ležící na východ od katastrální hranice Podolí-Krč, v části mezi trojmezím pozemků parc. č. 1863 - Podolí a 827 a 3164 - Krč a čtyřmezím pozemků parc. č. 1814 a 1816 - Podolí a 901 a 902 - Krč, takže nová hranice mezi městskými obvody Praha 14 a Praha 15 povede v tomto úseku po nynější katastrální hranici Podolí-Krč.

. . .

Zavřít
MENU