19/1953 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

Částka: 011 Druh předpisu: Úplné znění
Rozeslána dne: 30. března 1953 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. dubna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

19.

 

Vyhláška ministra vnitra

 

ze dne 26. března 1953,

 

o úplném znění vládního nařízení,

jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob

povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků.

 

 

Podle čl. II. vládního nařízení č. 18/1953 Sb., kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků, vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 131/1950 Sb., jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků, jak vyplývá ze změn provedených vládním nařízením č. 18/1953 Sb.

 

 

Nosek v. r.

 

Příloha vyhlášky č. 19/1953 Sb.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 29. srpna 1950, č. 131 Sb.,

 

jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob

povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků,

ve znění vládního nařízení č. 18/1953 Sb.

 

 

Vláda republiky československé nařizuje podle § 2 odst. 2 a odst.3 písm. a), § 5 odst. 1, § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 11 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 odst. 4, § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a 3, § 18 odst. 1 a § 20 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků (dále jen "zákon"):

 

Č á s t   p r v n í.

. . .

Zavřít
MENU