18/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. března 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. března 1953 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

Vládní nařízení

ze dne 25. března 1953,

kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků


      Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 odst. 3 písm. a), § 15 odst. 4, § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a 3, § 18 odst. 1 a § 20 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků:


Čl. I.

      Vládní nařízení č. 131/1950 Sb., jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků, se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 odst. 1 písm. b) zní:

"b)
družka (druh), pokud povolaná osoba nemá manželky (manžela), žije s družkou (druhem) ve společné domácnosti v den stanovený k nastoupení služby aspoň 6 měsíců nebo narodí-li se družce dítě, jehož otcem je povolaná osoba, a lze-li z dosavadního způsobu života obou soudit na jejich trvalé soužití,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I.  
Čl. II.  
Čl. III.  
Zavřít
MENU