7/1953 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

Částka: 004 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. ledna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 1953 Nabývá účinnosti: 31. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 308/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU