4/1953 Sb.Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953

Částka: 003 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. ledna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. ledna 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

4.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 6. ledna 1953

 

o placené dovolené na zotavenou v roce 1953.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

 

§ 1.

 

Ustanovení zákona č. 11/1952 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1952, platí s výjimkou ustanovení § 11 odst. 5 a § 14 také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1953 s těmito dalšími odchylkami:

 

1. Ustanovení § 6 odst. 1 druhé věty zní: "Přitom se za základ výpočtu peněžitých požitků bere u zaměstnance s proměnlivými požitky průměrný týdenní výdělek za posledních 6 měsíců před nastoupením dovolené, a jde-li o zaměstnance v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících, za posledních 12 měsíců."

 

2. Ustanovení § 18 odst. 2 zní: "Dovolenou příslušníků Sboru národní bezpečnosti upraví v dohodě s Ústřední radou odborů ministerstvo národní bezpečnosti."

 

3. Doba přede dnem 31. prosince 1952 se pro výměru dovolené u zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících počítá podle dosavadních předpisů platných pro tyto zaměstnance.

 

§ 2.

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je všichni členové vlády.

 

. . .

Zavřít
MENU