52/1952 Sb.Zákon o Československé akademii věd

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. listopadu 1952 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. října 1952 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 54/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 18. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU