15/1952 Sb.Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 3. května 1952 Autor předpisu: Státní plánovací úřad
Přijato: 15. dubna 1952 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 174/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU