363/1952 Ú.l.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o rybářství

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 19. prosince 1952 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 19. prosince 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU