126/1951 Sb.Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

Částka: 055 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 29. prosince 1951 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 21. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 74/1980 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU