124/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví

Částka: 055 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU