119/1951 Sb.Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů

Částka: 054 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU