114/1951 Sb.Zákon o advokacii

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 57/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU