113/1951 Sb.Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu

Částka: 051 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 96/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU