109/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci statistické služby

Částka: 051 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 28. září 1961
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU