98/1951 Sb.Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren

Částka: 049 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

98.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 20. listopadu 1951

 

o zrušení státních zastaváren.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:

 

§ 1.

 

Zástavní a půjčovní úřad v Praze, zastavárna ústředního národního výboru v Brně a zastavárna jednotného národního výboru v Olomouci (státní zastavárny) se zrušují.

 

§ 2.

 

Uspořádání poměrů souvisících se zrušením státních zastaváren provedou ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, po případě orgány jimi zmocněné.

 

§ 3.

 

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle tohoto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
§ 3.  
§ 4.  
§ 5.  
Zavřít
MENU