96/1951 Sb.Vyhláška ministra financí o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 1951 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 6. prosince 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 45/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU