93/1951 Sb.Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 245/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 9. srpna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

93

Zákon

ze dne 2. listopadu 1951

o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Státní svátek

      Devátý květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, se prohlašuje za státní svátek republiky Československé.


§ 2

Dny pracovního klidu

      (1) Státní svátek je dnem pracovního klidu.

      (2) Ostatními dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:

a)
1. leden (Nový rok),

b)
pondělí velikonoční,

c)
1. květen (Svátek práce),

d)
28. říjen (Den znárodnění),

e)
25. prosinec (první svátek vánoční),

f)
26. prosinec (druhý svátek vánoční).

      (3) Pokud se dále nestanoví jinak, vztahují se na dny pracovního klidu předpisy o nedělích.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Státní svátek
§ 2 - Dny pracovního klidu
§ 3 - Významné a památné dny republiky Československé
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Mzdová úprava
§ 7 - Ustanovení závěrečná
§ 8  
Zavřít
MENU