91/1951 Sb.Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany

Částka: 046 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 1. prosince 1951 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 35/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

91.

 

Nařízení ministra vnitra

 

ze dne 15. listopadu 1951

 

o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků

požární ochrany.

 

 

Ministr vnitra nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:

 

§ 1.

 

Opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany obstarává ministerstvo vnitra.

 

§ 2.

 

(1) Hasičská výzbrojní ústředna, zřízená vládním nařízením č. 257/1943 Sb., se zrušuje.

 

(2) Vypořádání poměrů souvisících se zrušením Hasičské výzbrojní ústředny provede ministerstvo vnitra, a to pokud jde o vypořádání práv a závazků, v dohodě s ministerstvem financí.

. . .

Zavřít
MENU