88/1951 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. listopadu 1951 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. listopadu 1951
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


88.

 

Vyhláška ministerstva vnitra

 

ze dne 9. listopadu 1951

 

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb.,

o změnách úředních názvů míst v roce 1950.

 

 

V oddíle 9 českého znění vyhlášky ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950, se opravuje nesprávný název pro obec Rymberk v okrese Kamenice nad Lipou "P o d l e s í" na "P o l e s í".

 

 

Spurný v. r.

 

Zavřít
MENU