87/1951 Sb.Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951

Částka: 045 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 1951 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. listopadu 1951 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 1951
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

87

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1951

o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951


      Protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, sjednaný v Torquay dne 21. dubna 1951 (vládní vyhláška č. 51/1951 Sb.) byl dne 19. září 1951 podepsán za Rakousko a dne 7. září 1951 za republiku Peru.

      Platnost uvedeného protokolu se podle ustanovení jeho odstavce 11 písm. b) rozšiřuje dnem 19. října 1951 na Rakousko a dnem 7. října 1951 na republiku Peru, jež se od zmíněných dat staly smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.


Široký v. r.

MENU