85/1951 Sb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951

Částka: 044 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. listopadu 1951 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. října 1951 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 91/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 8. července 1962
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU