80/1951 Sb.Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách

Částka: 043 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. října 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. října 1951 Nabývá účinnosti: 24. října 1951
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

80

Nařízení

vlády

ze dne 2. října 1951

o organizačních změnách na vysokých školách


      Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb. o vysokých školách:


§ 1

      (1) Vysoká škola strojní v Ostravě se slučuje s vysokou školou báňskou v Ostravě ve vysokou školu báňskou v Ostravě.

      (2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty hornickou, hutní a báňského strojírenství.


§ 2

      (1) Zřizuje se vysoká škola stavitelství v Brně.

      (2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu inženýrského stavitelství a na fakultu architektury a pozemního stavitelství.


§ 3

      Filosofická fakulta Karlovy university v Praze se rozděluje na fakultu filosoficko-historickou a na fakultu filologickou.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU