78/1951 Sb.Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. října 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/1957 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU