70/1951 Sb.Nařízení ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně

Částka: 035 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 31. července 1951 Autor předpisu: Ministerstvo národní bezpečnosti
Přijato: 14. července 1951 Nabývá účinnosti: 31. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 333/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 27. srpna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU