65/1951 Sb.Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1951 Nabývá účinnosti: 29. srpna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU