61/1951 Sb.Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. července 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1951 Nabývá účinnosti: 28. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 138/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

61

Zákon

ze dne 11. července 1951,

jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      Oprávnění civilních inženýrů, civilních geometrů a úředně autorizovaných horních inženýrů (dále jen "civilní technikové") se zrušují dnem 31. prosince 1951. Po 31. říjnu 1951 nesmějí civilní technikové přijímat nové práce.


§ 2

      Jakým způsobem a za jakých podmínek budou dokončeny práce, které převzali civilní technikové ke splnění jednotného hospodářského plánu, a za jakých podmínek mohou přijímat takové práce po 31. říjnu 1951, určí vyhláškou v úředním listu ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím a ústředním úřadem, do jehož působnosti náleží úkoly, k jejichž plnění tyto práce slouží.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU