59/1951 Sb.Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví

Částka: 033 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 28. července 1951 Autor předpisu: Ministerstvo stavebního průmyslu
Přijato: Nabývá účinnosti: 28. července 1951
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

Vyhláška

ministra stavebního průmyslu

ze dne 28. července 1951

o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví


      Podle čl. III zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 121/1948 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Dr. Ing. Šlechta v. r.


Příloha vyhlášky č. 59/1951 Sb.1)Zákon

ze dne 28. dubna 1948 č. 121 Sb.,

o znárodnění ve stavebnictví, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících


      Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

      (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které na podkladě oprávnění živnostenského nebo oprávnění uděleného podle předpisů o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) provádějí stavební práce jakéhokoli druhu a u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1948 padesáti osob.

      (2) Splní-li se u některého podniku podmínky pro znárodnění podle odstavce 1 po dni 1. ledna 1948, znárodňuje se dnem, který určí ministr stavebního průmyslu.

      (3) Je-li spojeno nebo spojí-li se dva nebo více stavebních podniků za účelem společného provedení jedné nebo více staveb jakéhokoli druhu, podléhají dotčené podniky znárodnění, zvýší-li se tím počet osob v těchto spojených podnicích zaměstnaných nebo činných na padesát.

      (4) Při zjišťování počtu osob v podniku zaměstnaných nebo činných podle odstavců 1 až 3 rozhoduje součet všech těchto osob bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Oddíl II - Náhrada
§ 8  
§ 9  
Oddíl III - Československé stavební závody, národní podnik, a jejich organizace
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Oddíl IV - Závěrečná ustanovení
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU