53/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 1951 Nabývá účinnosti: 21. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU