50/1951 Sb.Nařízení ministra dopravy o schvalování a uveřejňování tarifů drah

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 30. června 1951 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. června 1951 Nabývá účinnosti: 30. června 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU