49/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 1951 Nabývá účinnosti: 1. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU