48/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. května 1951 Nabývá účinnosti: 28. června 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 29. května 1951,

 

jímž se zrušuje Československý ústav práce.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:

 

§ 1.

 

(1) Československý ústav práce a jeho Oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě, které byly zřízeny zákonem č. 129/1947 Sb., se zrušují.

 

(2) Ministr práce a sociální péče určí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího, po případě s dalšími zúčastněnými ministry a po slyšení jednotné odborové organisace, jak budou obstarávány úkoly zrušených ústavů.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
§ 3.  
Zavřít
MENU