47/1951 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 1951 Nabývá účinnosti: 1. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 74/1980 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU