44/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. června 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. května 1951 Nabývá účinnosti: 1. července 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU