39/1951 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. května 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. května 1951 Nabývá účinnosti: 15. května 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 45/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU