38/1951 Sb.Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu

Částka: 023 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. května 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. dubna 1951 Nabývá účinnosti: 10. května 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 15/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 7. května 1956
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU