36/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. května 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. dubna 1951 Nabývá účinnosti: 1. června 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 68/1979 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU