32/1951 Sb.Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. dubna 1951 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
32.

Vládní nařízení

ze dne 10. dubna 1951

o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru


      Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

      Zřizuje se Správa služeb diplomatickému sboru se sídlem v Praze pro obstarávání věcných potřeb zastupitelských úřadů cizích států na území Československé republiky, jejích představitelů a zaměstnanců.


§ 2

      Podrobné vymezení organizace a úloh Správy služeb diplomatickému sboru přísluší ministerstvu zahraničních věcí.


§ 3

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zahraničních věcí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU