26/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. dubna 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 1951 Nabývá účinnosti: 10. dubna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

26.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 13. března 1951,

 

kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a

oblastní a místní sbory pro cestovní ruch.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:

 

§ 1.

 

(1) Ředitelství pro cestovní ruch (dále jen "Ředitelství"), zřízené zákonem č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu, a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch, zřízené podle téhož zákona, se zrušují uplynutím dne 31. prosince 1950.

 

(2) Působnost Ředitelství přechází na pověřenectvo průmyslu a obchodu, působnost oblastních sborů na krajské národní výbory a působnost místních sborů na okresní národní výbory, a to dnem 1. ledna 1951.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
§ 3.  
§ 4.  
§ 5.  
§ 6.  
Zavřít
MENU