25/1951 Sb.Vládní nařízení o dentistech

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. dubna 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. února 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/1966 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 13. února 1951

 

o dentistech.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:

 

§ 1.

 

Úkolem dentisty je přispívat účelným a hodnotným ošetřením chrupu v rozsahu stanoveném v § 4 k rozšíření a prohloubení zubní péče a tím ke zvýšení zdravotní úrovně lidu; tento úkol plní odbornou prací především ve výkonných zařízeních veřejné zdravotní péče.

 

§ 2.

 

Povolání dentisty může vykonávat a tohoto označení užívat československý občan, který je bezúhonný, tělesně a duševně způsobilý k výkonu tohoto povolání a dne 31. prosince 1950

 

a)   měl oprávnění vykonávat zubní techniku jako dentista nebo jako zkoušený zubní technik nebo

b)   měl oprávnění vykonávat zubní techniku v omezeném rozsahu jako zubní technik a do 31. prosince 1952 úspěšně vykoná praktickou zkoušku nebo

c)    měl podanou přihlášku ke zkoušce podle tehdejších předpisů o vykonávání zubní techniky a do 31. prosince 1952 úspěšně vykoná písemnou, ústní a praktickou zkoušku.

 

§ 3.

 

Ministerstvo zdravotnictví může povolit výkon povolání dentisty cizinci nebo tomu, kdo získal vzdělání nebo výcvik v zubní technice v cizině, jsou-li podle svého vzdělání a výcviku a po případě praktické činnosti způsobilí k výkonu tohoto povolání. Ministerstvo zdravotnictví může toto povolení vázat na úspěšný výkon zkoušky.

. . .

Zavřít
MENU