21/1951 Sb.Nařízení ministra informací a osvěty, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 22. března 1951 Autor předpisu: Ministerstvo informací a osvěty
Přijato: 13. března 1951 Nabývá účinnosti: 22. března 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 44/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 25. července 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU