17/1951 Sb.Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 13. března 1951 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. února 1951 Nabývá účinnosti: 13. března 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU