15/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu

Částka: 010 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. března 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. února 1951 Nabývá účinnosti: 6. března 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/1953 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU