14/1951 Sb.Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. března 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. února 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 13/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU