12/1951 Sb.Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami

Částka: 007 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. února 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. ledna 1951 Nabývá účinnosti: 21. března 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/1985 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1986
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU