10/1951 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. února 1951 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. ledna 1951 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 90/1969 Sb. Pozbývá platnosti: 20. prosince 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

10.

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí

 

ze dne 12. ledna 1951

 

o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi

republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925,

podepsané v Bruselu dne 3. července 1948

 

 

Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948, a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 228/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.

. . .

Zavřít
MENU