9/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. února 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. února 1951 Nabývá účinnosti: 15. února 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

9.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 6. února 1951,

 

kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek

některých plánovaných investic.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):

 

§ 1.

 

Vládní nařízení č. 254/1948 Sb., o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic, se zrušuje.

 

§ 2.

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

 

 

Zápotocký v. r.

 

Široký v. r.

 

Dr. Rais v. r.

 

 

Fierlinger v . r.

 

Kopecký v. r.

 

 

Dr. Ševčík v. r.

 

Kliment v. r.

 

 

arm. gen. Svoboda v. r.

 

Jonáš v. r.

 

 

Dr. Dolanský v. r.

 

Ďuriš v. r.

 

 

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

 

Krajčír v. r.

 

 

Dr. Gregor v. r.

 

Petr v. r.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
Zavřít
MENU