6/1951 Sb.Nařízení ministra zemědělství, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 15. února 1951 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. února 1951 Nabývá účinnosti: 15. února 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 66/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1961
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


6.

 

Nařízení ministra zemědělství

 

ze dne 12. února 1951,

 

kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby.

 

 

Ministr zemědělství nařizuje podle § 26 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby:

 

§ 1.

 

Zákon č. 187/1950 Sb. nabývá účinnosti dnem 15. února 1951.

 

§ 2.

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

 

Zavřít
MENU